CRIDA PATRIÒTICA DE DEMÒCRATES VALENCIANS NOU D’OCTUBRE 2022

CRIDA PATRIÒTICA DE DEMÒCRATES VALENCIANS NOU D’OCTUBRE 2022

40 ANYS D’ESTATUT D’AUTONOMIA:

L’AMBICIÓ VALENCIANA PER L’AUTOGOVERN

 

Som el Poble Valencià, un poble en identitat pròpia. Enguany commemorem els 784 anys del naiximent del Regne de València, enguany complim quaranta anys de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomía de la Comunitat Valenciana, la nostra carta magna definidora i consolidadora del nostre pervindre com a societat. I enguany també celebrem el trenta-huit aniversari de la Llei de Símbols valenciana, definitòria de les nostres senyes d’identitat com a Poble diferenciat.

 

Som un poble en llengua, cultura, tradicions i història pròpia. L’aposta pel desenrotllament de l’autogovern valencià la fem des del convenciment de la validesa del marc jurídic vigent, on l’Estatut i la Constitució són l’expressió de la voluntat de convivència en llibertat i solidaritat dels valencians i valencianes. Açò és saber llegir els sentiments identitaris de les valencianes i els valencians: apostar per una societat civil forta superadora de la indiferència secular que patim tots els valencians al respecte de la nostra idiosincràsia.

 

Demòcrates Valencians (DV) aposta per la consolidació de l’autogovern valencià. Després de problemes, polèmiques i desil.lusions que els ciutadans de la CV hem patit en la nostra trajectòria de recuperació del nostre autogovern des de l’1 de juliol de 1982, vam ser els primers en tot l’Estat en inaugurar el camí de tindre un Estatut d’Autonomia reformat, fort i a l’altura que ens pertocava, allà pel 2006. I això per un motiu principal: per que el Poble Valencià s’ho mereixia després de perdre històricament vàries voltes el tren de la modernitat i l’autogovern (en temps de la República allà pels anys 30, quedant-nos sense autonomia i sense consideració de nacionalitat històrica; en temps de la transició democràtica allà pels anys 70, on arribàrem dels últims de tot l’Estat a tindre Estatut propi, i a més postergats a anar per la via de segona de l’article 143 quan més del 90% dels municipis de tota la CV havien demanat una autonomia de primera)…

 

Autogovern i modernització, eixes són les paraules clau. La mancança d’orgull propi i l’enquistament del conflicte lingüístic eren pesades lloses hipotecadores del nostre pervindre com a societat moderna. I negar la legitimitat, la necessitat i la justícia dels ciutadans d’esta terra en reclamar qüestions com el finançament just, el corredor mediterrani o l’aigua, comporta posicionar-se contra els drets i els interessos valencians. Per això, ja hem consolidat el concepte de nacionalitat històrica a tots els efectes, tant en capacitat competencial com en enfortiment institucional; hem apostat pel valencianisme positiu defensant clarament l’Estat autonòmic i l’autogovern propi; hem estat a l’altura de la història i el futur del Poble Valencià.

 

El valencianisme útil i integrador que defenem es basa en la recuperació de la nostra identitat pròpia i en l’autoestima de ser valencians sense conflictes ni dèficits. La Comunitat Valenciana és una realitat pròpia dins d’un Estat plural. En el Dia del Poble Valencià, apostem pel valencianisme de superació, aquell que actualitza la doctrina valencianista arrelada des de principis del segle XX, condemnant les discursives que no responen a la realitat actual del Poble Valencià. Plantegem un projecte de futur que ens permet assumir la nostra condició de ciutadans de la CV sense complexes ni recels.

 

Tenim el cap clar i el cor fort. DV representa l’aposta autonomista de tots els valencians: per un finançament just, pel dret a l’aigüa, pel dret civil propi, pel corredor mediterrani cap a Europa i per la reafirmació de la nostra personalitat. Identitat pròpia i oportunitats per a tots. Pel progrés econòmic i social de la nostra terra i la seua gent. Per la consolidació del nostre autogovern al segle XXI. L’ambició del Poble Valencià.

 

Davant el cicle electoral que ara mateix s’enceta, DV posa a tota la Comunitat Valenciana al centre de la seua acció política, fent bandera de l’aposta per l’autogovern i la defensa dels interessos de la nostra terra enfront el centralisme rampant uniformista.

 

El Poble Valencià necessita una força pragmàtica d’estricta obediència valenciana, arrelada al nostre territori, a les nostres pimes, a la nostra gent. Una força que vertebre la Comunitat Valenciana de nord a sud, primant per damunt de tot les nostres necessitats i anhels com a societat madura davant imposicions i deliris centralitzadors.

 

Per això anunciem la convocatòria de la CONVENCIÒ AUTONÒMICA dels Demòcrates Valencians per al 12 de novembre de 2022 al nostre Cap i Casal, on decidirem la nostra participació activa a la política institucional valenciana.

Demòcrates Valencians.