DEMÒCRATES VALENCIANS DECÀLEG

 

  1. Som autonomistes i valencianistes. Perquè som hereus d’una tradició centenària que vol situar el poble valencià en el mapa. Perquè el nostre major interés és el benestar dels valencians i la defensa de la nostra identitat.
  1. Som municipalistes. El govern municipal és la primera capa de la democràcia i a on la ciutadania millor percep les diferents polítiques. Perquè només escoltant les necessitats de les persones ben a prop es poden oferir solucions.
  1. Som moderats. Cal recuperar la política del pacte i de les formes. Per això, promovem el consens i els acords entre diferents. Els radicalismes i els extremismes son part del problema, no son la solució.
  1. Som realistes. Volem una política de solucions. Volem una administració eficient i professional. Creem en el treball i en l’esforç. No podem viure del crèdit que pagaran els nostres fills i néts. Governar implica tindre coneixement.
  1. Som responsables. Perquè s’ha de governar amb transparència. Els ciutadans han de poder controlar el sistema i tindre mecanismes per a minimitzar corrupcions. Governar és administrar pel bé de tots.
  1. Som reformistes. Ens agrada mantindre les coses que funcionen i reformar allò que siga precís com a millor manera d’adaptar-nos a un món que canvia a gran velocitat. Creem en una societat que progressa més que en canvis radicals que es fan impossibles o mai arriben a aplicarse.
  1. Som sostenibles. Perquè volem un model econòmic que assegure el futur i la prosperitat de les generacions que vindran. Partint dels sectors productius tradicionals, de l’experiència i de l’esforç acumulat, hem de projectar-nos cap al futur i cap a l’exterior: mamprenint, competint i millorant contínuament.
  1. Som progressistes. Perquè volem canviar la societat però sabem que les reformes efectives han de fer-se progressivament, sense revolucions ni trencaments. Des del consens i l’estabilitat es construïx per a tots.
  1. Som europeistes. Perquè en un món tan interconnectat la Comunitat Valenciana i Espanya se’ns queden xicotets i Europa és el nostre projecte econòmic, polític, cultural i social.
  1. Som demòcrates. Perquè valorem la riquesa que representa la llibertat i la pluralitat. Creem en una societat d’individus lliures que, des de la igualtat d’oportunitats, puga arribar on vullga.