Albert Sarrió | Sobre les eleccions generals

Albert Sarrió | Sobre les eleccions generals

Una vegada passades les eleccions generals i degut a diverses mal-interpretacions sobre el suport públic de Demòcrates Valencians a Joan Baldoví per a les eleccions generals, hem veig en la obligació de explicar tal posicionament.

 

Efectivament, Joan Baldoví pertany a Compromís, partit que va decidir coaligar-se amb Equo, la Xunta Aragonesista i Más Madrid per concórrer a les eleccions generals amb la marca de Más País. I és exactament eixa coalició la que ha pogut crear certa confusió. Una coalició, per cert, que vist el resultat, no ha servit per a res.

 

Precisament per a evitar confusions, Demòcartes Valencians va manifestar el seu suport exclusivament a Joan Baldoví i a cap altre persona de la resta de partits coaligats.

 

Els motius més rellevants d’eixe suport a Baldoví han sigut el seu perfil clarament valencianista, moderat i dialogant, que ha fet valdre al Congrés dels Diputats per a visibilitzar el greu problema de finançament dels valencians, entre d’altres més (manca d’inversions, corredor mediterrani, tren de la costa…).

Un recolzament purament pragmàtic que no busca un altra cosa que manifestar un suport transversal al únic candidat valencianista i útil que es presentava per al Congrés.

 

Lamentablement no tenim més diputats a Madrid que defensen vertaderament els interessos de la Comunitat Valenciana i que actuen amb lleialtat i compromís al servei dels valencians.

 

Per això, a Baldoví li demanem que exigisca un finançament i inversions justes per al nostre territori i que defense els interessos de la Comunitat Valenciana amb fermesa.

 

I per a deixar clar el nostre posicionament ideològic, cal clarificar que el nostre recolzament a Joan Baldoví, en cap cas avala, cap pacte ni política que puga anar en detriment dels interessos valencians, de la seua economia i/o del seu benestar.

 

A més a més, volem fer patent que ens desmarquem per complet  de cap recolzament a cap dels altres partits i membres que formen dita coalició, i que no tenen res a veure amb el valencianisme ni amb els nostres postulats ideològics.

 

Finalment, exigim que per fi, i sense cap excusa, s’aborde d’una vegada per totes la reforma del finançament autonòmic per a que els valencians deixem d’estar a la cua. I alhora, proposem com a solució, un sistema progressiu de coresponsabilitat fiscal autonòmica que ens dote de major llibertat i autonomia.

 

Desitgem lleialtat i encert tant a Joan Baldoví com a la resta de diputats triats a les circumscripcions valencianes. Perquè els valencians mereixem tindre uns representants dignes.

 

Albert Sarrió

Secretari General de Demòcrates Valencians