PRIORITATS PROGRAMÀTIQUES DV

PRIORITATS PROGRAMÀTIQUES DV

Tenim ambició pels valencians que concretem en deu aspiracions de futur per a la Comunitat Valenciana:

 

  1. Promoure accions que defenguen els interessos comuns de la Comunitat Valenciana i que reforcen la imatge i les potencialitats d’esta terra.

 

  1. Donar suport als nostres sectors productius i econòmics per a impulsar la seua competitivitat, internacionalització, innovació i finançament, perquè són garantia de creixement econòmic i ocupació.

 

  1. Consolidar una xarxa de vertebració territorial, per mig de les infraestructures hídriques i de transport necessàries, com el Corredor Mediterrani, que permetran créixer a les nostres empreses i millorar la nostra agricultura.

 

  1. Defendre una assignació equitativa i justa dels recursos econòmics per a la Comunitat Valenciana que garantixca el desenrotllament i el benestar de la nostra terra. Garantir i prioritzar polítiques solidàries, fomentant un creixement sostenible que permeta la creació de noves oportunitats per a qui més el necessita.

 

  1. Impulsar tots els acords dirigits a crear el marc òptim perquè les empreses creen noves oportunitats laborals per als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana. Especial atenció a la realitat del nostre sector agrícola.

 

  1. Polítiques d’estímul de l’activitat econòmica. Molt més enllà de l’austeritat i prioritzant allò que és verdaderament important, necessitem aplicar urgentment polítiques de reacció econòmica per al nostre teixit productiu i els nostres empresaris.
  2. Polítics nous, formes noves de fer política. La regeneració de la política, a través d’una reforma profunda, és molt urgent si volem ser una societat sana. Les nostres institucions han de ser el model d’una societat honrada i transparent. I hem d’aprofundir en la democràcia justa i representativa.

 

  1. Pacte per un finançament just. El finançament de la Comunitat Valenciana és injust i insolidari. Necessitem un marc nou, més ample i garant de l’autogovern, que ens permeta afrontar tots els reptes de futur que tenim els valencians.

 

  1. Pes específic real dels valencians en Espanya i en la UE. Volem tindre un poder valencià autèntic que siga capaç de formar part decisiva de les decisions importants que ens afecten, ja siga en Espanya, en Europa o en el món. Volem defendre els interessos valencians en primera persona.
  2. Reconeixement del poble valencià. El poble valencià, la Comunitat Valenciana, com consagra el nostre Estatut, és una nacionalitat històrica i per això hem d’avançar en el nostre autogovern. La nostra identitat es defén per mig de polítiques dirigides a potenciar i cohesionar a la societat valenciana.