DEMÒCRATES VALENCIANS DECÀLEG: POLÍTICA MUNICIPAL

DEMÒCRATES VALENCIANS DECÀLEG: POLÍTICA MUNICIPAL

  1. Ciutat Capital. València pot ser una capital mediterrània de primer orde, ocupem una posició central entre la península ibèrica i el mediterrani occidental. Una ciutat capdavantera i referent en molts àmbits. Hem de tindre l’ambició de projectar-nos en un món global. Reclamarem les inversions necessàries en el port, aeroport, corredor ferroviari, AVE a Tarragona, etc per a fer-ho possible. Reivindicarem la carta de capitalitat per a la Ciutat de València amb el corresponent finançament del Estat.

 

 

  1. Ciutat de la Cultura. Potenciarem la nostra cultura, la nostra llengua valenciana i el nostre patrimoni com valors fonamentals a preservar de la nostra identitat col·lectiva. Fomentarem totes les festes tradicionals i recuperarem la Cavalcada del 9 d’octubre dins d’una setmana de festes representatives de tota la Comunitat Valenciana. Rehabilitació del Cine Metropol com a sala d’exposicions, cultural, sala d’actes i filmoteca. Accés directe per a vianants des del llit del riu Túria al Sant Pius V i al Convent de la Trinitat.

 

 

  1. Ciutat Erasmus, Ciutat universitària. L’oferta acadèmica universitària fa de la nostra capital és una de les preferides pels estudiants del programa Erasmus. Impulsarem en el Cabanyal i el Canyamelar l’Erasmus Town, en col·laboració amb les universitats i la GV, una oferta de residències, acadèmica, centres júnior d’investigació, cursos de llengües, activitats esportives etc que convertisca València en Ciutat Universitària i promoga l’establiment en la nostra ciutat de la intel·ligència jove europea.

 

 

  1. Mobilitat. Impulsarem i fomentarem l’ús dels mitjans de transport alternatius i no contaminants sense imposicions. Reclamarem a l’Administració Autonòmica i Central les inversions que calguen en el transport metropolità que eviten el caos en els accessos a la Ciutat, a més de la creació d’aparcaments dissuasoris en les entrades de la capital. Tractarem amb igualtat a tots els barris de la Ciutat i fomentarem l’habitabilitat del Centre Històric. Modernitzarem el pagament en l’EMT per tat de reduir el temps de duració de cada parada i fer-lo més eficient.

 

 

  1. Ciutat acollidora: turisme. La nostra ciutat pot ser un referent del turisme de qualitat. Hem de diversificat i cuidar l’oferta: platges, cultura, gastronomia, congressos. València ha de ser una ciutat cívica i respectuosa, oberta, acollidora i inclusiva, on tots ens sentim segurs, lliures i integrats. Especialment per als turistes que ens visiten, desenrotllarem un Pla especial se seguretat i vigilància en zones turístiques de prevenció dels delictes i d’atenció a les víctimes.

 

  1. Patrimoni i vivenda. Tenim un patrimoni municipal molt gran i en gran part en una escassa utilitat ciutadana i en massa ocasions degradat. Hem de donar resposta a les necessitats dels veïns fent un ús social d’eixe patrimoni. Tenim una enorme quantitat de solars que son un focus de brutícia, insalubritat i perill. Incentivarem a la seua promoció d’acord amb els propietaris i les empreses constructores per tal d’augmentar l’oferta de vivenda. Atenció especial als xicotets solars entre mitgeres que donen una imatge de ciutat inacabada.

 

 

  1. Desburocratització i simplificació administrativa. És un objectiu prioritari per al nostre partit ja que és un dels més importants impediments per a augmentar la productivitat de les nostres empreses. Simplificació, refosa de normativa i recolzament de mitjans informàtics o electrònics per a fer més senzill per a empreses i ciutadans el compliment dels seus tràmits i obligacions legals, fiscals, laborals, etc. D’esta manera l’administració es posa al costat del teixit productiu i no en contra seu.

 

 

  1. Gestió econòmica rigorosa, equilibri pressupostari. El rigor pressupostari no pot ser una imposició externa, ha de vindre del convenciment de que només amb una bona i eficient gestió dels recursos públics obtindrem els millors resultats per al benestar de la societat, més treball, més economia productiva, més i millors servicis públics, més justícia social. El recurs al deute públic només traslladarà el problema a les generacions futures.

 

 

  1. Punt únic i centralitzat d’atenció empresarial. L’Administració Pública no pot constituir un fre a l’activitat empresarial i mamprenedora, ans al contrari, ha de ser una ajuda al seu establiment, funcionament i evolució. Ha de ser proactiva en esta missió per a que l’economia productiva puga sostindre una societat justa, democràtica i solidària. La creació d’una Agència de Punt Únic d’Atenció Empresarial serà un element essencial en una nova època en la que l’esperit empresarial siga reconegut per tota la societat com una activitat imprescindible per al seu progrés.

 

 

  1. Ciutat amb qualitat. Estem orgullosos de la nostra ciutat, de la convivència que ens caracteritza. I ho demostrarem fent-la més neta, mes habitable, més amigable per a xiquets i majors, més accessible i més verda. Una ciutat per a tots i totes amb un ajuntament que treballe cada dia per la qualitat de vida de tots els ciutadans i fer d’esta qualitat un segell identificatiu de Valéncia. En el nostre projecte de ciutat no caben les exclusions de les persones ni dels barris.