Demòcrates Valencians denúncia abocadors incontrolats en la Font de Sant Lluís

Demòcrates Valencians denúncia abocadors incontrolats en la Font de Sant Lluís

Demòcrates Valencians (DV) denuncia públicament l’existència d’abocadors incontrolats en la zona d’horta de la Fonteta de Sant Lluís de València. Segons denuncia el partit valencianista en més d’una partida rural se poden observar sacs replets d’enderrocs, objectes vells i fem de tota classe embrutant i contaminant l’ecosistema.

DV denuncia especialment l’aparició de muntanyes d’enderrocs en el camí que va des de les Cases de Caliu i la Carrera de la Font d’En Corts fins a les vies del tren.

El partit ja va denunciar estos abocadors incontrolats en la zona de la Punta, on ja se va demanar a la regidora de pobles de València, Consol Castillo, que ajudara als ajuntaments pedanis a solucionar esta problemàtica.

Demòcrates recorda que l’actual ordenança obliga als propietaris a mantindré en bones condicions els solars i que aplica sancions a qui incomplix la prohibició d’abocar residus en estos espais. No obstant això, des de DV se demana a l’equip de Ribó que duga avant una neteja intensa de l’horta i que s’augmente la vigilància, especialment en caps de setmana, per a evitar conductes incíviques.

Horta en els voltants de la Font de Sant Lluís