Demòcrates Valencians reclama corregir els desequilibris de l’anterior PGOU d’Alzira

DV reivindica millores i canvis en la Revisió del nou Pla General d’Ordenació Urbana d’Alzira. Després de fer-se pública la intenció de l’equip de govern municipal d’Alzira (Compromís-PSOE-EU) d’aprovar la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana iniciada per l’anterior govern del  Partit Popular, encara hi ha molts punts sense resoldre.

Demòcrates valora positivament la desaparició dels  PAI tramitats en el seu moment en diferents sectors del terme municipal com la Garrofera, la Barraca d’Aigües Vives o el Rafol per  una decisió de la Conselleria d’Urbanisme. No obstant açò, DV recorda que l’actual document presentat seguix les mateixes directrius marcades per Bastidas al final de la seua última legislatura sense majors novetats.

Des de Demòcrates Valencians es considera que s’està perdent una ocasió històrica de poder corregir els problemes que es van generar durant l’època del boom immobiliari i que afecten a importants sectors com el de Tulell, la Plaça de Cartonajes, la Barraca d’Aigües Vives o la zona baixa del Torretxó

Estes zones, recorda el partit, estan dissenyades amb una alta edificabilitat, la qual cosa suposa un disseny de ciutat difícil d’escometre i a més amb un gran impacte urbanístic com és acabar la zona de Cartonajes amb tres torres més. El partit, així mateix, crítica que destinar la zona del Hort de Redal a zona verda, com ja va fer Blasco en 1985 ,  farà que les noves zones de expansió de la ciutat contaran una vegada més amb molt de cement.

Model de ciutat

Per a DV no s’ha treballat prou amb els canvis duts a terme en el departament d’urbanisme i no existix un model clar de ciutat per a Alzira amb vista a un futur més sostenible i concorde a les necessitats de la ciutat i del seu terme municipal.

Disseminats i urbanitzacions.

Finalment, la formació política valencianista també critica les declaracions de la actual responsable del Pla , ja que no es dona una solució a la multitud de disseminats i urbanitzacions que presenten un nivell alt de edificació i es troben  situats en el terme municipal d’Alzira o la Barraca.

S’ha de donar una resposta clara i tindre un espai propi en el Pla General que permeten actuacions públiques en col·laboració amb els propietaris, per donar solució definitiva a la falta de infraestructures bàsiques. Tampoc a través del Pla General que se vol aprovar , se creen ni reserven espais públics propis municipals  o noves zones ;  per poder  compensar estos desequilibris que presenta el urbanisme en la nostra ciutat. Com diguem, es perd una oportunitat històrica per part d´este govern .